Opitz Headerbild
Digital Product – Vision & Innovation
Idee prowadzą do sukcesu

Skuteczny szybki start w kierunku digitalizacji

Wspólnie stwórzmy idee i poprowadźmy je w kierunku sukcesu. Tak rozumiemy innowacyjność. To nasza siła napędowa. Proces ten podzieliliśmy na trzy etapy: idea, inwencja i innowacja. Dla każdego z tych etapów stworzyliśmy osobne formaty warsztatów. Na warsztatach otwieramy przestrzenie dla idei, które w danej sytuacji są odpowiednie dla naszych klientów. Tylko wspólnie z Tobą jesteśmy w stanie stworzyć rozwiązanie dla Twoich wyzwań. Takie partnerskie podejście jest zapisane w naszym DNA. Stosujemy metody Design Thinking, aby tworzyć przestrzenie na rozwiązania i jesteśmy przekonani, że próbowanie jest lepsze niż teoretyzowanie. Już w tej fazie obowiązuje nas credo: „Korzyść z produktu informatycznego powstaje podczas produktywnej pracy”. Dlatego też chcemy szybko testować idee i produkty, aby możliwie jak najszybciej dowiedzieć się, że działają.

Janusz Jarzabkowski

Prezes Zarządu

Kontakt

Faza Vision & Innovation

Ten etap obejmuje kroki zmierzające w kierunku skutecznego procesu innowacji: idea, inwencja i innowacyjność. Kroki te prowadzą od idei poprzez wizję produktu aż po pierwszy produkt, który można przetestować, czyli MVP. Skupiamy się na integracji z ogólnym kontekstem strategicznym oraz na celu zapewnienia możliwości operacyjnych i dalszego rozwoju w ramach regularnej obsługi produktu. 

Business Needs
Wizja produktu musi towarzyszyć produktowi często przez lata, a nawet dziesiątki lat i dawać mu sens istnienia. Jest ona kluczowym elementem rozwoju i udoskonalania. Dlatego też zgodnie z naszym podejściem "360 stopni w Digital Product Journey" w analizie wymagań przywiązujemy dużą wagę do wkładu z Twojej strony. Na tej podstawie możemy stworzyć wizję, która przetrwa wpływy środowiskowe i wszelkie zmiany rynkowe.
Strategy
Produkt od samego początku musi wpisywać się w strategię swojej organizacji. Wraz z każdym kolejnym etapem rozwoju i udoskonalania produktu coraz trudniej jest dopasować go do założonej strategii. Strategia tworzy więc od samego początku ważne podstawy rozwoju produktu.
Momentum of Digitalization
Digitalizacja jest inspiracją i siłą napędową innowacji produktowych. Trendy, postęp technologiczny i modele biznesowe  to właśnie one sprawiają, że wprowadzanie innowacji staje się konieczne, ponieważ wywierają one presję na przedsiębiorstwa i organizacje. W Digital Product Journey przyjmujemy te impulsy i przekładamy je na nowe kreatywne rozwiązania.
IT Portfolio, Architecture & Governance
Rozbudowane portfolio IT tworzy ekosystem, w którym innowacja musi się później wykazać i w nim funkcjonować. Dlatego też z uwagą przyglądamy się warunkom ramowym i uwzględniamy je, tak aby w późniejszym czasie móc dostosować innowację do istniejącego ekosystemu i jej optymalnego działania,

Skontaktuj się z nami


Zweispaltig
*Pole obowiązkowe