Opitz Headerbild
Digital Product – Operation & Transformation
Pewne funkcjonowanie umożliwia ciągłe modernizowanie

Zarządzanie wydajnym produktem

Performance to klucz. Jest tak w szczególności na późniejszych etapach życia cyfrowych produktów lub całych ekosystemów IT. Systemy są dojrzałe i stabilne. A jednak najczęściej okazuje się to niewystarczające: otwartość na zmiany jest w znacznym stopniu ograniczana przez zmienione środowisko i rozwój technologiczny, więc sprostanie nowym wymaganiom staje się coraz trudniejsze.

I tu pojawia się pytanie, czy nie potrzeba nam czegoś zupełnie nowego lub czy nowe rozwiązania mogą stworzyć większą elastyczność, która przedłuży życie aplikacji lub sprawi, że będzie możliwe dalsze używanie określonych jej części. Klienci podchodzą do tego zadania z wielką uwagą, ponieważ aplikacje Enterprise w dużym stopniu przyczyniają się do tworzenia wartości biznesu i są przez to głęboko zakorzenione w organizacji.

Dzięki Digital Product Journey oferujemy całościowe spojrzenie na tę ważną kwestię, która ostatecznie ma ogromny wpływ na zaangażowanie Twojej energii i zasobów. Mamy doświadczenie i przejmujemy odpowiedzialność za dalszy rozwój, modernizację i usługi, które kompleksowo zaspokajają potrzeby klientów, od Solution Desk aż po funkcjonowanie infrastruktury.

Andrzej Pokora-Motyl

Manager Services

Kontakt

Faza Operation & Transformation

Celem jest zabezpieczenie tego, co udało się osiągnąć, stale rozszerzać korzyści i trwale je zabezpieczyć. Weryfikujemy wszystkie możliwe opcje działania i szkicujemy scenariusze modernizacji. Ponadto duże znaczenie ma to, aby zająć się optymalizacją funkcjonowania i sprawić, aby produkt był jeszcze bardziej wydajny. Poza tym Digital Product Journey umożliwia tworzenie scenariuszy w trakcie bieżącego funkcjonowania, w których może udać się zastąpienie produktu innym lub to, że produkt zachowa swą zdolność adaptacji.

Business Needs
Logicznie rzecz biorąc, włączenie do projektu oraz wdrożenie nowych wymagań nie jest głównym celem fazy Operation and Transformation. Niemniej jednak, mogą pojawić się wymagania, które zostaną wzięte pod uwagę i zrealizowane.
Strategy
Strategiczne postrzeganie produktów o tym stopniu dojrzałości sprawia często, że wracamy do punktu początkowego i dokładnie przyglądamy się temu, czemu pierwotnie miała służyć aplikacja i jakie strategiczne myśli tworzyły jej podstawę. Inaczej niż jest to w przypadku aktualnych ram strategicznych, takie historyczne spojrzenie pozwala często na wyciągnięcie ważnych wniosków. Strategie biznesowe i strategie digitalizacji współdecydują o tym, czy dążymy do koncepcji i rozwoju kolejnego produktu lub czy działania zmierzające do zachowania zdolności adaptacji w obecnym produkcie są konieczne i ekonomiczne.
Momentum of Digitalization
Digitalizacja ukształtowała produkt i sprawiła, że stał się dojrzały i wartościowy. Teraz zastosowanie znajdują kolejne aspekty digitalizacji, na przykład, gdy poprzez automatyzację można zwiększyć wydajność lub jeżeli paradygmaty technologiczne uniemożliwiają działanie i powodują konieczność stworzenia nowego produktu. Momentum of Digitalization wychodzi ponownie na pierwszy plan, jeśli chodzi o wybór rozwiązań technicznych, aby skuteczne pozycjonować Twój biznes na rynku.
IT Portfolio, Architecture & Governance
Wymagania z zakresu architektury i portfolio IT nabierają coraz większego znaczenia. Ważne jest, aby produkt był rentowny lub należy zdecydować, czy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia może on pozostać w ekosystemie przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami


Zweispaltig
*Pole obowiązkowe