Opitz Headerbild
Digital Product – Maturity & Value
Wartość dodana w biznesie dzięki stałym ulepszeniom

Platformy i ekosystemy IT dla digitalizacji

Aplikacje typu Enterprise, które wymagały dużych nakładów czasowych oraz finansowych, mają decydujący wkład w proces tworzenia wartości nowoczesnych przedsiębiorstw. Każda aplikacja wymaga jednak nieustannych zmian i modernizacji. Jesteśmy przekonani, że najlepsze produkty nigdy nie będą skończone, ponieważ muszą stale wpasowywać się w ciągle zmieniające się otoczenie. Digital Product Journey daje gwarancję tego, że Twoje produkty, które nie tylko ułatwiają lub umożliwiają procesy, ale często stanowią również przewagę konkurencyjną, nigdy się nie zestarzeją. Zapewniamy rozszerzenie funkcjonalności, integrację z innymi systemami, połączenie z innymi aplikacjami lub stworzenie sprawnej organizacji serwisowej zaczynając od Customer Service Desk jako centralnego punktu kontaktu dla użytkowników aż do ekspertów dostępnych 24x7. Digital Product Journey pozwala poznać nam wartość Twojej aplikacji i towarzyszyć jej w drodze do stania się trwałą wartością dodaną dla Twojej organizacji.

Marcin Niemira

Manager Services

Kontakt

Maturity & Value

Dobre produkty cyfrowe muszą dojrzewać! A dojrzewanie nie nastąpi, jeśli będziemy tylko czekać. Produkt musi być stale wystawiany na próbę: Czy pasuje jeszcze do środowiska IT? Czy posiada jeszcze zdolność adaptacji? Czy odpowiada wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów prawa? Są to kwestie, pod kątem których przyglądamy się i dalej rozwijamy produkt.

Business Needs
Zmiany rynkowe lub zmiany określonych procesów w przedsiębiorstwie mają wpływ na duże aplikacje. Dlatego też ważne jest, aby fachowe wymagania wdrażane były w aktualnych lub planowane w kolejnych wersjach aplikacji. Digital Product Journey bierze to pod uwagę i oferuje uwzględnienie wymagań w fazie dojrzewania lub produkcji, ich zmianę w rozwiązania funkcjonalne lub ewentualnie rozpoznanie, kiedy będzie czas na ich wdrażanie. 
Strategy
Zmiany strategii przedsiębiorstwa lub strategii cyfryzacji wywierają presję na istniejące aplikacje. Aby umożliwić ich wzajemne wspieranie się, konieczne jest to, aby proces dojrzewania aplikacji był przez cały czas zgodny ze strategią przedsiębiorstwa.
Momentum of Digitalization
Świat IT zmienia się tak szybko, że każdy produkt w momencie uruchamiania nie jest najnowocześniejszy. Dotyczy to w szczególności aplikacji Enterprise. Strategia zwinnego zarządzania w Digital Product Journey daje szanse na stałe przyjmowanie nowych trendów lub zmian paradygmatów i ich zastosowanie w aplikacji.
IT Portfolio, Architecture & Governance
Na tym etapie należy zagwarantować efektywne działanie i wysoką dostępność produktu. Z tego względu architektura aplikacji musi być odpowiednio stabilna i spełniać prawne i funkcjonalne wytyczne ramowe, aby normalna praca przebiegała bez większych zakłóceń.

Skontaktuj się z nami


Zweispaltig
*Pole obowiązkowe