Opitz Headerbild
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
HTTP://WWW.OPITZ-CONSULTING.PL/

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników oraz wykorzystania plików cookies, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: http://www.opitz-consulting.pl/ (dalej „Serwis”).

 

Dostawcą Serwisu jest OPITZ CONSULTING Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000295243, NIP: 9452095305, kapitał zakładowy 250 000 zł (dalej „OCPL”). OCPL jest jedną ze Spółek znajdujących się w grupie kapitałowej OPITZ CONSULTING Germany GmbH (Kirchstraße 6, 51647 Gummersbach (Nochen)).

 

 I. DANE OSOBOWE

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu, jest OPITZ CONSULTING Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków (dalej „OCPL”).

 W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności i plików cookies można skontaktować się z Administratorem, drogą elektroniczną pod podanym adresem e-mail: biuro@opitz-consulting.com lub pocztą tradycyjną na adres:

 OPITZ CONSULTING Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków.

 

Bezpieczeństwo danych

 OCPL w trosce o ochronę danych osobowych Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Działania OCPL zapewniają bezpieczeństwo na poziomie wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym:

1.       ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

2.       rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”;

3.       ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.       ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

Przechowywanie danych

 W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

-    publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

-    nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

-    nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

-    czasu nadejścia zapytania;

-    pierwszego wiersza żądania http;

-    kodu odpowiedzi http;

-    liczby wysłanych przez serwer danych;

-    adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

-    informacji o przeglądarce Użytkownika.

 

Powyżej wskazane dane są przekazywane na nasz serwer i przechowywane w plikach dziennika systemowego przez określony czas, w oparciu o uzasadnione interesy realizowane przez OCPL zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest poprawa jakości Serwisu, na czas określony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

-   administrowania Serwisem i zarządzania jego treścią;

-   stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

-   badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu;

-   poprawy stabilności i jakości Serwisu.

 

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie innych danych osobowych:

-    imię i nazwisko;

-    adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

-    numer telefonu;

-    adres i nazwa firmy;

-    płeć;

 

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe skorzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają. Powyższe dane będą przechowywane i przetwarzane jedynie, jeśli zostaną wyraźnie przekazane przez Użytkownika w ramach skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza rekrutacyjnego.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania informacji i kontaktowania się z Użytkownikiem, który prześle nam formularz kontaktowy oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w stosunku do osób, które aplikują poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celach udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika i udziału zainteresowanego użytkownika w procesie rekrutacyjnym.

 Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

 Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę, przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania i złożenia zamówienia. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 

Prawa Użytkownika

 Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada następujące uprawnienia:

a)       dostępu do danych,

b)      sprostowania danych,

c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

e)       przenoszenia danych;

f)       odwołania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem zgodnie z danymi wskazanymi powyżej w punkcie: „Administrator Danych Osobowych”.

 Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Wykaz organów innych państw odpowiedzialnych w zakresie ochrony danych osobowych w poszczególnych krajach można znaleźć pod następującym adresem zewnętrznym: https://uodo.gov.pl/pl/60.

 

Formularz kontaktowy, zapytanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Jeśli skontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, przechowujemy podane przez Ciebie informacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby móc odpowiedzieć na zapytanie i zadać ewentualne pytania uzupełniające.

Przesłane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać. Zawsze jednak obowiązują ustawowe obowiązki w zakresie archiwizacji.

 

Formularz rekrutacyjny

 Jeśli prześlesz nam swoje CV poprzez formularz rekrutacyjny online, przechowujemy podane przez Ciebie informacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby móc przeprowadzić proces rekrutacyjny.

Przesłane dane będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać. Zawsze jednak obowiązują ustawowe obowiązki w zakresie archiwizacji.

 

 II. PLIKI COOKIES

 W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (dalej również: „Cookies”) są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki Cookies w żaden sposób nie ingerują w konfigurację urządzenia Użytkownika.

 Pliki Cookies służą między innymi:

·         ułatwieniu Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

·         umożliwienie prawidłowej prezentacji Serwisu;

·         późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

·         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

·         dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje Cookies:

  • sesyjne: przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • stałe: przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • niezbędne: umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w nim usług i funkcjonalności. Serwis nie może funkcjonować prawidłowo bez tych plików cookie;
  • preferencyjne: zbierają informacje na temat Użytkowników, umożliwiające zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych;
  • statystyczne: gromadzą informacje na temat aktywności Użytkowników w Serwisie i umożliwiają optymalizację jego funkcjonowania. Statystyczne cookies analizują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
  • marketingowe: odpowiadają za śledzenie Użytkowników odwiedzających Serwis w celu personalizacji reklam i dostosowanie najodpowiedniejszych dla Użytkowników treści;
  • własne: zamieszczane przez Serwis;
  • zewnętrzne: pochodzące z witryn zewnętrznych.

 Nasz Serwis domyślnie wykorzystuje jedynie Cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W przypadku pozostałych rodzajów Cookies, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie poprzez kliknięcie w banerze na stronie startowej Serwisu „Zaakceptuj wybrane” lub „Zaakceptuj wszystkie”.

 Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików Cookies w każdym czasie, w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy na najpopularniejsze (po kliknięciu w nazwę konkretnej przeglądarki internetowej, zostaniesz przekierowany na jej stronę internetową):

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Serwis wykorzystywał pliki Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Wyłączenie Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkowników dostępu do zasobów Serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić korzystanie z Serwisu.

Nasz Serwis zawiera niekiedy treści, usługi i świadczenia innych dostawców na podstawie naszych uzasadnionych interesów (zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszych ofert zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Aby dane te mogły zostać wywołane i wyświetlone w przeglądarce Użytkownika, bezwzględnie konieczne jest przekazanie adresu IP do innych dostawców.

 

YouTube

W Serwisie używamy YouTube do odtwarzania filmów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa jakości naszej oferty, a w szczególności naszej obecności w Internecie.

YouTube świadczy usługi, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wywołując stronę w naszym Serwisie, na której znajduje się wideo, nawiązywane jest połączenie z serwerem dostawcy YouTube w USA. To połączenie jest wymagane do wyświetlenia filmu w przeglądarce internetowej. Dotyczy to również sytuacji, gdy sam film nie został jeszcze uruchomiony, np. aby móc wyświetlić podgląd obrazu wideo. W tym przypadku YouTube uzyskuje wiedzę na temat adresu IP Użytkownika, daty i godziny połączenia oraz podmiotu polecającego odwiedzaną stronę. Nawiązywane jest również połączenie z siecią reklamową Google.

Jeśli posiadasz konto w portalu YouTube i jesteś zalogowany, YouTube przypisze informacje o połączeniu do Twojego konta w YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się lub zmieniając ustawienia na swoim koncie YouTube.

YouTube przechowuje również Cookies w używanej przez Ciebie przeglądarce. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich wykorzystywanie, masz możliwość uniemożliwienia YouTube/Google instalacji plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki (więcej informacji znajduje się w funkcji pomocy przeglądarki).

Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://policies.google.com/privacy.

W związku z tym, że niektóre serwery Google zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jako odpowiednie zabezpieczenie przyjęliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat opublikowano tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl.

 

Wtyczki do mediów społecznościowych

Facebook

W Serwisie używamy wtyczek do portalu społecznościowego Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w komunikacji z Użytkownikami. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka.

Dostawcą wtyczki jest Facebook Inc, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za Facebook w Europie.

W przypadku kliknięcia w logo Facebooka następuje bezpośrednie połączenie z Facebookiem. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych, które są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez Facebook w tym procesie. Możemy poinformować Użytkowników tylko zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Facebook jest informowany za pomocą wtyczki o wywołaniu odpowiedniej strony internetowej z naszego Serwisu. Dotyczy to również Użytkowników, którzy nie są zarejestrowani w serwisie Facebook. W takim wypadku istnieje możliwość, że Facebook zapisze adres IP. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka (posiada konto na Facebooku) i jest zalogowany, wywołanie strony internetowej z wtyczką Facebooka może być wyraźnie przypisane do konta Użytkownika na Facebooku.

Aby uniemożliwić zapisywanie danych o użytkowniku na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed wejściem do Serwisu i usunąć wszelkie pliki Cookies od tego dostawcy. Możesz również zablokować wtyczki za pomocą dodatków do używanej przeglądarki (np. "Facebook Blocker").

Informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych, celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności na Facebooku można znaleźć pod podanym adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): www.facebook.com/privacy/explanation.

Nie mamy żadnego wpływu na to, czy adres IP jest ewentualnie przechowywany przez innych dostawców. W tym przypadku proces ten służy celom statystycznym danego usługodawcy.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

 

Twitter

Korzystamy również z wtyczki do strony portalu Twitter w naszym Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w komunikacji z Użytkownikami.

Dostawcą wtyczki jest Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Twitter International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, jest odpowiedzialny za Twitter w Europie.

Podczas korzystania z funkcji Twittera na naszych stronach, strony internetowe, które odwiedzasz, będą powiązane z Twoim kontem na Twitterze i mogą zostać udostępnione innym użytkownikom. Wiąże się to również z transferem danych na Twittera.

Nie mamy informacji na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twitter.

Informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych, celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności na Twitter można znaleźć pod podanym adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://twitter.com/de/privacy.

Twitter oferuje możliwość zdefiniowania własnych ustawień prywatności pod następującym linkiem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://twitter.com/account/settings.

 

LinkedIn

Używamy wtyczki z serwisu społecznościowego LinkedIn w naszym Serwisie, aby połączyć stronę z naszym profilem LinkedIn. Stojący za tym cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

LinkedIn jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA.

Za kwestie związane z ochroną danych osobowych poza USA, odpowiadają LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

W naszym Serwisie zainstalowana jest wtyczka LinkedIn, która powoduje, że przeglądarka używana przez Użytkownika pobiera odpowiednie zawartości LinkedIn. Więcej informacji o wtyczkach LinkedIn można znaleźć pod podanym adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://www.developer.linkedin.com/plugins.

Dzięki wtyczce LinkedIn wie, która konkretna strona naszego Serwisu jest odwiedzana przez Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest również zalogowany do LinkedIn, LinkedIn będzie wiedział, którą konkretną podstronę naszego Serwisu Użytkownik odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do konta LinkedIn Użytkownika. Jeśli dana osoba kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

LinkedIn daje możliwość wypisania się z subskrypcji wiadomości e-mail, SMS i reklam kierowanych do określonych grup odbiorców oraz zarządzania preferencjami dotyczącymi reklam na stronie www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z takich partnerów jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą wykorzystywać pliki cookie. Takimi plikami Cookies można zarządzać na stronie www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Aktualna polityka prywatności LinkedIn jest dostępna na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka dotycząca plików cookie LinkedIn jest dostępna na stronie www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

 

 

Obecność online w mediach społecznościowych

Stworzyliśmy profile OCPL w serwisach społecznościowych/platformach, aby móc komunikować się z Użytkownikami, którzy są tam aktywni i informować ich o naszych usługach. Należy pamiętać, że te portale społecznościowe/platformy mogą również przetwarzać dane Użytkowników poza UE. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez OCPL opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zakresie skutecznego informowania i komunikacji z Użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane dotyczące przetwarzania danych przez dostawców poszczególnych mediów społecznościowych/platform znajdują się pod następującymi adresami (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową):

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy): Polityka prywatności dostępna na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- slideshare i LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia): Polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA); polityka prywatności dostępna pod adresem https://twitter.com/de/privacy.

 

Google Analytics

W naszym Serwisie korzystamy z Google Analytics - usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa Cookies w celu przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszego Serwisu są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej oferty, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, dostosowując odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. W tym przypadku jednak użytkownicy mogą nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji Serwisu w pełnym zakresie.

Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub  https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

 

Zastosowanie Matomo

W naszym Serwisie używamy Matomo (oprogramowania open source służącego do analityki internetowej). Wykorzystywanie tego narzędzia i gromadzenie danych za jego pośrednictwem następuje w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przechowywane informacje służą do celów marketingowych i optymalizacyjnych.

Matomo wykorzystuje pliki cookies, które przechowuje na komputerze Użytkownika. Pliki cookies mogą być wykorzystane do analizy korzystania z naszego Serwisu przez Użytkownika. Adres IP Użytkownika zostanie zanonimizowany natychmiast po przetworzeniu, a nawet przed zapisaniem. Dane te będą przechowywane na serwerach Grupy OPITZ CONSULTING w Unii Europejskiej i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Masz możliwość zablokowania instalacji plików cookies z Matomo za pomocą ustawień Twojej przeglądarki. W takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszego Serwisu.

Aktualna polityka prywatności Matomo jest dostępna na stronie (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://matomo.org/privacy-policy/.

 

 

Wykorzystanie Mouseflow

W naszym Serwisie używamy Mouseflow, internetowego narzędzia do analizy stron internetowych, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w statystycznej analizie zachowań Użytkowników w celu optymalizacji, bezpośredniej komunikacji z Użytkownikami oraz w projektowaniu strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są gromadzone i przechowywane dla celów marketingowych i optymalizacyjnych.

Na podstawie tych danych można tworzyć profile Użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu mogą być używane Cookies. Mouseflow rejestruje losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko z anonimowym adresem IP). Tworzy to dziennik ruchów i kliknięć myszką z zamiarem losowego odtworzenia poszczególnych wizyt w naszym Serwisie i wyciągnięcia z tego ewentualnych wniosków w celu ulepszenia naszego Serwisu. Dane zebrane za pomocą Mouseflow nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji Użytkownika odwiedzającego nasz Serwis i nie będą łączone z danymi osobowymi Użytkownika bez jego odrębnej zgody.

Dostawcą usługi jest Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się analizie Mouseflow, poprzez pobranie i zainstalowanie Cookies opt-out dostępnego pod adresem (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://mouseflow.com/opt-out/.

Aktualna polityka prywatności Mouseflow jest dostępna na stronie (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://mouseflow.com/privacy/.

 

 

Wykorzystanie statystyk Wordpress

Korzystamy z wtyczki Jetpack (podfunkcja "Wordpress Stats"), w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszego Serwisu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jetpack korzysta z plików cookies w celu umożliwienia analizy danych i statystyk w naszym Serwisie. Informacje generowane przez pliki cookies są przechowywane na serwerze w USA. Na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile Użytkowników, które są wykorzystywane wyłącznie do analizy, a nie do celów reklamowych.

Dostawcą usługi jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dostawcy usługi (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://automattic.com/privacy/ oraz w polityce cookies Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO.

 

Wykorzystywanie czcionek internetowych Google

W naszym Serwisie wykorzystujemy Google Fonts na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes, w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszego Serwisu, a w szczególności jednolitego wyświetlania czcionek.

Po wywołaniu naszego Serwisu przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe od dostawcy Google Fonts do lokalnej pamięci podręcznej, w celu prawidłowego wyświetlenia tekstów i czcionek w Serwisie. W tym celu przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google uzyskuje informację, że użytkownik wszedł na stronę naszego Serwisu ze swojego adresu IP. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Fonts lub jeśli zablokujesz dostęp do serwerów Google, komputer będzie używał standardowej czcionki, co spowoduje, że nasz Serwis może nie wyświetlać się prawidłowo.

Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć na stronie (po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Korzystanie z Google Maps

W naszym Serwisie korzystamy z usługi Google Maps na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu atrakcyjnej prezentacji naszego Serwisu oraz łatwej lokalizacji miejsc, które wskazujemy w naszym Serwisie, w szczególności naszych oddziałów.

Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, niezbędne jest zapisanie adresu IP Użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych.

Więcej informacji na temat Google Maps można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania plików cookies i ochrony prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, w związku z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności i plików cookies.

W celu zapewnienia zgodności podanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies w dowolnym momencie. Zastrzeżenie odnosi się również do przypadków, gdy informacje o ochronie danych muszą zostać dopasowane ze względu na nowe lub zmienione usługi i funkcjonalności oferowane przez Serwis. Zmiana niniejszej Polityki prywatności i plików cookies nastąpi poprzez zamieszczenie nowego tekstu w Serwisie, który wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie Użytkownika w Serwisie.