Skip to Content

Managed Services Infranstructure OC|MSI®

Managed Services Infrastructure (OC|MSI®) to usługi świadczone w ramach utrzymania, oferowane w formie pakietu monitorującego systemy IT. Dzięki MSI jesteśmy w stanie zapewnić optymalną administrację systemami informatycznymi. Szczególnie bliskie są nam komponenty infrastrukturalne, takie jak systemy operacyjne, bazy danych oraz serwery aplikacji. Zapewniamy stałe wsparcie (24/7) w oparciu o szyte na miarę parametry utrzymania, tzw. Service Level Agreements (SLA). Za sprawą efektywnej administracji pozwalamy uzyskać spadek związanych z tym kosztów przedsiębiorstwa rzędu nawet 70%, jednocześnie gwarantując bardzo wysoką dostępność (99,96%).

Korzyści

  • Elastyczny, szybki i optymalny kosztowo support,
  • Całodobowe wsparcie i monitoring systemów IT,
  • Zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb Service Level Agreements,
  • Długofalowe zarządzanie incydentami i problemami,
  • Pełna zgodność z wymaganiami w zakresie Compliance i bezpieczeństwa,
  • Stałe koszty, dzięki przyjęciu ustalonych na wstępnie modułów świadczeń z naszego katalogu usług,
  • Dodatkowa redukcja kosztów operacyjnych dzięki konsolidacji, standaryzacji i automatyzacji Państwa systemów IT,
  • Wsparcie dla infrastruktury IT w ramach niezawodnego rozwiązania Service Cloud.

Na czym polega OC|MSI®?

Usługi utrzymania - Managed Services Infranstructure - świadczymy w formie pakietu monitorującego systemy Oracle, przy pomocy którego jesteśmy w stanie zapewnić optymalną administrację oraz dostępność baz danych Oracle, serwerów aplikacji oraz innych pochodnych usług.

Zapewniamy stałe (24/7) wsparcie w oparciu o szyte na miarę Service Level Agreements (SLA). Przejmujemy odpowiedzialność za...

Zobacz też

Jesteśmy od wielu lat sprawdzonym ekspertem w dziedzinie doradztwa IT. Realizujemy projekty związane z integracją systemów (SOA), utrzymaniem 24x7 i dalszym rozwojem systemów opartych głownie o technologie Oracle. Dowiedz się więcej o nas i naszym bogatym portfolio!

O nas

Należymy do grupy kapitałowej OPITZ CONSULTING liczącej w sumie ponad 400 pracowników. W Polsce działamy od 2007 roku i posiadamy siedziby w trzech miastach – Warszawie, Krakowie i Katowicach.

Projekty

Zobacz projekty, które zrealizowaliśmy dla innych!

Portfolio

Pomożemy Ci też z innymi problemami! Zobacz, co możesz znaleźć w naszym bogatym portfolio!

Back to top