Skip to Content

Managed Services Infrastructure: OC|MSI®

Managed Services Infrastructure (OC|MSI®) to usługi świadczone w ramach utrzymania, oferowane w formie pakietu monitorującego systemy IT. Dzięki MSI jesteśmy w stanie zapewnić optymalną administrację systemami informatycznymi. Szczególnie bliskie są nam komponenty infrastrukturalne, takie jak systemy operacyjne, bazy danych oraz serwery aplikacji. Zapewniamy stałe wsparcie (24/7) w oparciu o szyte na miarę parametry utrzymania, tzw. Service Level Agreements (SLA). Za sprawą efektywnej administracji pozwalamy uzyskać spadek związanych z tym kosztów przedsiębiorstwa rzędu nawet 70%, jednocześnie gwarantując bardzo wysoką dostępność (99,96%).

Korzyści

  • Elastyczny, szybki i optymalny kosztowo support,
  • Całodobowe wsparcie i monitoring systemów IT,
  • Zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb Service Level Agreements,
  • Długofalowe zarządzanie incydentami i problemami,
  • Pełna zgodność z wymaganiami w zakresie Compliance i bezpieczeństwa,
  • Stałe koszty, dzięki przyjęciu ustalonych na wstępnie modułów świadczeń z naszego katalogu usług,
  • Dodatkowa redukcja kosztów operacyjnych dzięki konsolidacji, standaryzacji i automatyzacji Państwa systemów IT,
  • Wsparcie dla infrastruktury IT w ramach niezawodnego rozwiązania Service Cloud.

Na czym polega OC|MSI®?

Usługi utrzymania - Managed Services Infranstructure - świadczymy w formie pakietu monitorującego systemy Oracle, przy pomocy którego jesteśmy w stanie zapewnić optymalną administrację oraz dostępność baz danych Oracle, serwerów aplikacji oraz innych pochodnych usług.

Zapewniamy stałe (24/7) wsparcie w oparciu o szyte na miarę Service Level Agreements (SLA). Przejmujemy odpowiedzialność za...

Managed Services Application

Mit unseren Managed Services Application bieten wir Ihnen ein Sorglos-Paket für die komfortable und sichere Wartung, Weiterentwicklung und Modernisierung Ihrer Geschäftsanwendungen durch unsere erfahrenen Experten.

Managed Services für IoT-Infrastrukturen

Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Service Level Agreements beim Betrieb Ihrer IoT-Umgebung und übernehmen für Sie die aktive Überwachung und Betreuung. Unsere Service Cloud by OPITZ CONSULTING dient hierbei als idealer Ansatz für das Monitoring und Tracking von Incidents und Changes.

Managed Services Infrastructure by OPITZ CONSULTING
Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um sich das Video anzuschauen.
Unser OC|MSI Team unterstützt Sie bei Wartung und Betrieb Ihrer Systeme
Back to top