Skip to Content

Managed Services Application: OC|MSA®

W miarę rozwoju firmy zwiększa się ilość używanych aplikacji. Z czasem coraz trudniej jest dostosować je do zmieniających się potrzeb użytkowników i zintegrować ich pracę. Podczas gdy aplikacje stają się coraz bardziej złożone, wymagamy od systemów informatycznych wysokiej dostępności i elastyczności. Są to wyzwania, przed którymi staje wiele przedsiębiorstw – Jak zabezpieczyć ciągłość biznesową firmy a jednocześnie zapewnić sobie konkurencyjność na rynku dzięki rozwojowi innowacji?

Nasi eksperci w dziale Managed Services Application gwarantują bezpieczne i korzystne utrzymanie, rozwój i modernizację aplikacji. Dzięki usługom szytym na miarę potrzeb naszych klientów zapewniamy płynny przebieg procesów biznesowych, przejęcie koniecznych modernizacje i zabezpieczenie w ten sposób dotychczasowych inwestycji klienta.

Proces przejęcia utrzymania aplikacji jest płynnie przeprowadzany według prostego planu, nie wpływając na codzienną pracę organizacji kliena.

Składa się z następujących etapów:

  • Strategia: W pierwszym kroku opracowujemy dedykowane rozwiązanie i uzgadniamy z Państwa zespołem.
  • Design: Następnie dopracowujemy razem z Państwem szczegóły projektu.
  • Wdrożenie: W fazie wdrożenia testujemy uzgodnione rozwiązanie i doskonalimy koncepcję w zależności od potrzeb.
  • Działanie: W tej fazie nasi specjaliści przejmują utrzymanie software‘u. Jednocześnie reagujemy na potrzeby i dostosowujemy nasze usługi.


Z chęcią omówimy z Państwem modele współpracy. Indywidualnie dobieramy z klientem odpowiednie zestawy usług w zależności od potrzeb i wymagań.

Managed Services Infrastructure

Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Service Level Agreements beim alltäglichen Betrieb Ihrer IT-Systeme und übernehmen für Sie die Überwachung und Betreuung. Ihre Mitarbeiter hingegen haben Zeit, sich auf die Kernaufgaben in Ihrem Unternehmen zu konzentrieren.

Managed Services Compliance

Ein funktionsfähiges Lizenzmanagement schafft Compliance und sorgt für die Einhaltung von Verträgen, Rechten und Gesetzen. Das ist jedoch nicht immer ganz einfach, erfordert hohes Fachwissen und regelmäßige Überprüfung.

Application Lifecycle Management by OPITZ CONSULTING
Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um sich das Video anzuschauen.
Unser OC|ALM Team betreut Ihre Applikationen im kompletten Lebenszyklus
The Cattle Crew

Softwarewartung meets Microservices

Wenn eine Applikation schon mehrere Jahre im Produktionsbetrieb ist, dann haben Fehlerbehebungen und die vielen Erweiterungen, die im Laufe der Zeit sicherlich vorgenommen wurden, gegebenenfalls ihre Spuren hinterlassen. Dies kann sich durch eine Verschlechterung der Wartbarkeit bemerkbar machen.

Direkteinstieg
Back to top