Skip to Content
Managed Services

Managed Services

Zwiększ jakość swoich usług!

Aby poprawić jakość posiadanych aplikacji i infrastruktury OPITZ CONSULTING oferuje usługi Managed Services, które zapewniają odpowiednie Zarządzanie Cyklem Życia Aplikacji - Application Lifecycle Management (OC|ALM®) i Zarządzanie Infrastrukturą - Infrastructure Management (OC|MSI®). W zależności od potrzeb klienta proponujemy różnego rodzaju modele wsparcia systemów on-site lub remote 24*7, zarządzając również środowiskiem cloudowym.

Ponad 100 klientów na całym świecie z ponad 1000 systemów Oracle polega na Managed services oferowanym przez OPITZ CONSULTING. Oferujemy naszym klientom zdalne usługi dostosowane do potrzeb takie jak administracja IT, zarządzanie aplikacjami i serwisy cloudowe. Zapewniamy w ten sposób wysoką dostępność i wymaganą wydajność. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów dostarczy twojemu biznesowi nowych korzyści! 

Korzyści z Managed Services

  • Redukcja kosztów operacyjnych do 70%
  • Monitoring i troubleshooting 24/7
  • Gwarancja SLAs zachowania ciągłości biznesowej
  • Możliwość dobrania dodatkowych usług
  • Bezpieczne rozwiązania backup i disaster recovery

Oferujemy także dodatkowe usługi i szkolenia, które mogą pomóc Państwu w rozwoju architektury obecnej infrastruktury IT i aplikacji. Analizujemy równeż stan obecnej architektury, przeprowadzając compliance checks i health checks, aby znaleść potencjalne pola do poprawy.

Back to top