Skip to Content
Cloud & Infrastructure

Cloud & Infrastructure

Bądź elastyczny i szybki!

OPITZ CONSULTING dostarcza wszechstronnych usług w zakresie zarządzania chmurą i infrastrukturą IT, które pozwalają naszym klientom na redukcję kosztów operacyjnych oraz zbudowanie środowisk łatwo dostosowujących się do zmiennych potrzeb. Zapewniamy ciągłość biznesową w transformacji cyfrowej, a cały proces przebiega w jasny, efektywny i ekonomiczny sposób.

OPITZ CONSULTING jest partnerem wiodących firm specjalizujących się w zakresie produktów chmurowych, takich jak Oracle, Amazon i Microsoft. Umożliwia nam to niezależny dobór optymalnego rozwiązania, które najlepiej odpowiada potrzebom naszych klientów.

Opracowujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. W ramach zarządzania infrastrukturą IT analizujemy i ulepszamy procesy operacyjne. Pomagamy dobrać komponenty Cloud Computing, przynoszące najwięcej korzyści. Prywatne chmury i wirtualizacja infrastruktury są naszą doktryną w budowaniu elastycznych i wydajnych architektur.

Technologie chmurowe i udoskonalone zarządzanie infrastrukturą wprost prowadzą do wielu korzyści dla całej firmy:

  • Dynamiczne skalowanie zasobów IT dzięki wirtualizacji
  • Transparentna infrastruktura wspierająca ciągłą optymalizację
  • Mniej przestojów w procesach biznesowych i wdrażaniu koncepcji
  • Niższe koszty operacyjne

W kooperacji z klientem projektujemy model współpracy dopasowany do indywidualnych potrzeb. Posiadając doświadczenie poparte referencjami możemy zaoferować zainteresowanym podmiotom konsultacje w zakresie scenariuszy doboru optymalnych rozwiązań chmurowych.

Unser Leitbild

Als Grundlage für die Erhaltung eines hohen Motivationsstandes haben unsere Mitarbeiter gemeinsam einen Werteraum definiert, in dem sich das Team unserer IT-Beratung, Kunden und Partner bewegen und wohl fühlen können.

Denkfabrik im Grünen

1996 übernahmen unsere Firmengründer den benachbarten Bauernhof in Gummersbach und errichteten  eine "Denkfabrik im Grünen". Ihr Ziel war es, die hier seit Jahrhunderten übliche landwirtschaftliche Nutzung mit einem modernen Beratungs- und IT-Unternehmen so zu kombinieren, dass eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten entsteht.

Blogposts

IoT with Oracle or Amazon Cloud

Our IoT expert Attila Németh is concerned with the implementation of cloud computing for the Internet of Things. Therefore he has considered the offers of Oracle and Amazon closer and published his summaries on our company blog.

Read more
Cooperation of Oracle experts

We are part of the Red Experts Alliance

The Red Experts Alliance is an open and collaborative cooperation among expert teams to help our customers gain the maximum return on their investment in Oracle Technology. Along with other well-known experts we actively work together, share experience, generate knowledge. 

Read more
Back to top