Skip to Content
Business Intelligence and Big Data

Business Intelligence & Big Data

Wyciągaj więcej informacji w czasie prawie rzeczywistym!

Motorem dzisiejszego biznesu jest informacja. Aby dynamicznie odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowania rynkowe, budujemy zarządzane, stabilne modele biznesowe w oparciu o narzędzia Business Intelligence i Data Analysis. W celu pozyskiwania danych do BI wykorzystujemy podejście Big Data.

Co do zasady projekty Business Intelligence są domeną długoterminowych programów, pociąga to za sobą potrzebę utrzymywania i ciągłego zarządzania w celu zapewnienia stabilności procesu. OPITZ CONSULTING oferuje wsparcie w implementacji modułów organizacyjnych koniecznych do administrowania zadaniami.

Właściwe zarządzanie danymi biznesowymi prowadzi do pozyskiwania danych lepszej jakości i tym samym generuje wymierne korzyści dla całej firmy:

  • Pewność w podejmowaniu decyzji na podstawie danych biznesowych
  • Szybkość reakcji na nadarzające się okazje biznesowe
  • Stabilność bazy do planowania i analizy

OPITZ CONSULTING świadczy kompleksowe usługi, zapewniając efektywne wdrożenie rozwiązań BI i Big Data podczas całego procesu rozwoju i utrzymania. Jako wieloletni i wiodący partner Oracle posiadamy certyfikaty BI i Big Data. Świadczone przez nas usługi pokrywają działalność w zakresie Data Warehousing, Business Intelligence, Data Quality, Enterprise Performance Management i Enterprise Reporting.

Unser Leitbild

Als Grundlage für die Erhaltung eines hohen Motivationsstandes haben unsere Mitarbeiter gemeinsam einen Werteraum definiert, in dem sich das Team unserer IT-Beratung, Kunden und Partner bewegen und wohl fühlen können.

Denkfabrik im Grünen

1996 übernahmen unsere Firmengründer den benachbarten Bauernhof in Gummersbach und errichteten  eine "Denkfabrik im Grünen". Ihr Ziel war es, die hier seit Jahrhunderten übliche landwirtschaftliche Nutzung mit einem modernen Beratungs- und IT-Unternehmen so zu kombinieren, dass eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten entsteht.

Big Data, Business Intelligence and Internet of Things

Understanding the Past to Predict the Future

Internet of Things, Big Data and Business Intelligence are interesting for themselves as they promise deeper insides and therefore lead to better business decisions. But they have one important thing in common – all three of them are about data. Therefore, it is not really surprising that especially their combination leads to the use of their full potential.

Read more
Cooperation of Oracle experts

We are part of the Red Expert Alliance

The Red Expert Alliance is an open and collaborative cooperation among expert teams to help our customers gain the maximum return on their investment in Oracle Technology. Along with other well-known experts we actively work together, share experience, generate knowledge. 

Read more
Back to top