Skip to Content
BPM, SOA and Integration

BPM, SOA i Integracja

Bądź agile i restrukturyzuj swoje zasoby!

Integracja aplikacji i automatyzacja procesów biznesowych znajdują się w TOP 5 najważniejszych zagadnień dla każdego CIO. Digitalizacja i rozwiązania bazujące na chmurze pociągają za sobą potrzebę integracji i optymalizacji procesów biznesowych za pomocą hybrydowych architektur integracyjnych.

OPITZ CONSULITNG dostarcza szeroki wachlarz usług, umożliwiający udaną integrację systemów, optymalizację oraz automatyzację procesów biznesowych za pomocą BPM i SOA. Koncentrujemy się na architekturze aplikacji zgodnej z podejściem Service Oriented Application, a także metodologii procesów integracyjnych dla aplikacji i danych.

SOA i integracja systemów przynoszą długoterminowe korzyści z inwestycji w aplikacje IT: 

  • Poprawiony czas reakcji przy konieczności wprowadzenia zmian poprzez użycie sprawdzonych koncepcji SOA i utartych standardów
  • Zabezpieczanie dotychczasowych inwestycji poprzez enkapsulację istniejących rozwiązań
  • Efektywne i wczesne rozpoznawanie problemów w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się błędu poprzez zastosowanie monitoringu na poziomie infrastruktury aplikacji
  • Redukcja kosztów utrzymania i działania operacyjnego poprzez zastosowanie standardów rozwoju, testowania oraz nadzoru nad aplikacjami
  • Wdrożenie SOA zgodnie z standardami dobrych praktyk poprzez użycie zintegrowanych metodologii Business Process Management
  • Zorientowanie na efektywną i indywidualną implementację: poprzez identyfikację i kategoryzację usług w zależności od specyficznych procesów w organizacji  

Zainteresowanym podmiotom oferujemy konsultacje w zakresie możliwych scenariuszy rozwiązań. W kooperacji z klientem projektujemy model współpracy, dobierając odpowiednie zestawy usług w zależności od potrzeb i wymagań.

Unser Leitbild

Als Grundlage für die Erhaltung eines hohen Motivationsstandes haben unsere Mitarbeiter gemeinsam einen Werteraum definiert, in dem sich das Team unserer IT-Beratung, Kunden und Partner bewegen und wohl fühlen können.

Denkfabrik im Grünen

1996 übernahmen unsere Firmengründer den benachbarten Bauernhof in Gummersbach und errichteten  eine "Denkfabrik im Grünen". Ihr Ziel war es, die hier seit Jahrhunderten übliche landwirtschaftliche Nutzung mit einem modernen Beratungs- und IT-Unternehmen so zu kombinieren, dass eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten entsteht.

Adaptive Case Management

Ontology-based ACM – The Need for Truly Adaptive Systems

Adaptive Case Management is ultimately about allowing knowledge workers to work the way that they want to and provide them with the tools and information they need to do so effectively. In his book chapter our well-known BPM expert Torsten Winterberg used the Mars Curiosity as an entertaining, but highly enlightening example and takes you on an exploration of how to adapt to the unexpected – including a Little Green Man.

Read more
Cooperation of Oracle experts

We are part of the Red Expert Alliance

The Red Expert Alliance is an open and collaborative cooperation among expert teams to help our customers gain the maximum return on their investment in Oracle Technology. Along with other well-known experts we actively work together, share experience, generate knowledge. 

Read more
Back to top