Skip to Content

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:

• OPITZ CONSULTING Polska sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, z którym można skontaktować się pod podanym adresem e-mail biuro@opitz-consulting.com;
• podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody;
• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
• w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (przed 25 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
• Pani/Pana dane będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim – Niemcy.

Back to top